Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató a Szalay Krisztián (továbbiakban: adatkezelő) tulajdonában és üzemeltetésében lévő szalayfoto.com és szalayfoto.hu weboldal (továbbiakban: honlap) felhasználói által megadott személyes adatokról és az adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét, valamint a hatályos tájékoztató anyagát a honlapon folyamatosan elérhetővé teszi. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekre az adatkezelő írásban válaszol.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai

Név: Szalay Krisztián (magánszemély)
Elektronikus levelezési cím: info [kukac] szalayfoto [pont] com

A kezelt személyes adatok köre

Feliratkozás során megadandó személyes adatok

A honlapon történő feliratkozáskor a felhasználó a családi és utónevét, valamint azt az e-mail címét adja meg, melyre a tippsorozat érkezni fog. Az e-mail címet az elgépelés megelőzésének biztonsága érdekében kétszer szükséges megadni.

Feliratkozáshoz kapcsolódó adatok

A feliratkozás egyetlen lehetősége a honlapon erre a célra létrehozott űrlap kitöltése, aminek kitöltésével a felhasználó beleegyezik, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön a megadott e-mail címre. A felhasználó akarata szerint bármikor leiratkozhat egyik vagy másik, illetve mindkét listáról. A leiratkozást az elektronikus levelek láblécében található hivatkozáson keresztül lehet megtenni.

A leiratkozáskor minden adat automatikusan törlődik. Amennyiben ez bármilyen technikai vagy rendszerhiba folytán nem következne be automatikusan, akkor a felhasználó írásban tájékoztathatja az adatkezelőt. Az adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, és írásban tájékoztatja a felhasználót.

Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
• hitelessége és hitelesítése biztosított;
• változatlansága igazolható;
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Továbbá olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, és gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k (sütik) feladata, hogy információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, így azokat nem kell újra begépelni őket, valamint megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelő ilyen jellegű adatcsomagot (cookie-t, sütit) a felhasználó gépén nem helyez el.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

A honlap alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a honlapot. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A felhasználó a honlapon található feliratkozó űrlap kitöltésével, valamint az Általános Felhasználási Feltételek és ezen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával adja hozzájárulását, és ezzel jogalapot teremt az adatkezeléshez.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem kívánja a szolgáltatást továbbiakban igénybe venni, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az elektronikus levelek láblécében található leiratkozásra mutató hivatkozás segítségével. Ezt követően a szolgáltató nem küld tovább levelet, és a korábban megadott adatokat maradéktalanul törli a rendszerből.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a felhasználó által az adatok megadásával kezdődik. Az adatkezelés ideje addig terjed, amíg a szolgáltató a hírlevelek küldését végzi, illetve ameddig azt a felhasználó a leiratkozással meg nem szakítja.

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak

Az adatkezelésre az adatkezelő jogosult.

Az adatfeldolgozást az adatkezelő végzi. A levélküldést előfizetett kimenő levélkiszolgáló rendszer (SMTP szerver) teszi lehetővé, melyet az adatkezelő megbízásából a Delivery Tech Corporation (4411 Morena Blvd #230, San Diego, CA 92117) mint szerződött partner biztosít. A kimenő levélkiszolgáló részére a felhasználó keresztneve és az e-mail címe kerül átadásra, amely a levél kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A szerződött partner az adatokat további fél részére nem továbbítja, nem tárolja, és a levélküldés folyamata közben biztonságosan kezeli.

Az adatok tárolási helye

A honlap és a hozzá tartozó adatbázis a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Cégjegyzékszám: 01-09-381419) szerződött partner szerverén van elhelyezve. Az adatkezelő is és a szerződött partner is gondoskodik a lehető legbiztonságosabb környezet kialakításáról, hogy a felhasználó személyes adatihoz illetéktelen ne férhessen hozzá.

A felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőség

A felhasználó teljes mértékben szabadon rendelkezik a személyes adatai kezelését illetően. Az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulását bármikor visszavonhatja akár az adatkezelő felé írásban benyújtott kérelem formájában, akár a tippsorozat, illetve a hírlevelek láblécében található leiratkozó hivatkozáson keresztül. Az adatkezelő mindkét esetben maradéktalanul törli a felhasználó személyes adatait.

A felhasználó jogosult az általa megadott személyes adatainak módosítására, helyesbítésére, illetve kiegészítésére, melyet írásban kérelmezhet az adatkezelőtől.

Az adatkezelő elkötelezett a mindenkori jogszabályok maradéktalan betartásáért. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelő megszegte kötelezettségét, panasszal élhet írásban az adatkezelő felé, melyre az adatkezelő 30 napon belül köteles érdemben válaszolni.

Esetlegesen előforduló vitás helyzetben a mindenkori jogszabály az irányadó.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az adatkezelő tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Olvasd el a legfrissebb cikkeket!

A klasszikus fotográfia értéke

A fotográfiára mindannyian másképp tekintünk. Eltérő céllal végezzük, így az általunk előnyben részesített technika, az alkalmazott eljárás módja, a körülmények és a kapcsolódó műveletek is igen széles palettán mozognak. Van aki az innovatív megoldásokat keresi, másokat a hagyományos eljárások, a fotográfia klasszikus értékei hoznak lázba. Mindkét utat járhatjuk, de melyik az igazán nekünk való?

Olvass tovább

Merre tovább?

A változás a fotográfiát sem kerüli el, és ebben velem együtt te is érintett vagy. Feltehetően azért jársz ezen az oldalon, mert szeretnéd megérteni a fényképezést, én pedig szeretném megértetni azt. Felmerül azonban a kérdés, hogy tényleg szükség van erre? Miért tanulunk, mit nyerünk vele?

Olvass tovább

Fényképezzünk ködben!

A köd rendkívül hatásos vizuális kifejezőeszköz. Érzelmet és hangulatot közvetít, az évszak jellegzetességeivel ruházza fel a tájat, mélységet ad a kompozíciónak és kiemeli a fő motívumokat. Erőteljes emocionális hatásának köszönhetően kifejezőbbé teszi azon témák üzenetét, melyek összhangban vannak ezzel az atmoszférával.

Olvass tovább

101 Fotótipp blog

Az arany óra varázsa

Minden napszaknak megvan a maga jellegzetessége, ami alapvetően meghatározza azt a látványt, ami szemünk elé tárul, és ezzel együtt fényképeink hangulatában is kulcsfontosságú tényezőként játszik szerepet. Az arany óra látványossága és képre gyakorolt hatása felülmúlhatatlan.

Olvass tovább

Mire jó a fehéregyensúly?

Annak ellenére, hogy a válasz végletekig egyszerű, mégis a hétköznapi fényképezésben az egyik leginkább figyelmen kívül hagyott és meg nem értett fogalom. Pedig jelentőségét és a képre gyakorolt hatását nem szabad alábecsülni.

Olvass tovább

Mitől lesz a néző a kép részese?

Akkor igazán hatásos egy kép, ha a néző a részévé tud válni. Úgy kell elkészíteni a fényképet, hogy még véletlen se érezze magát kívülállónak az, aki az alkotást szemléli. Hogyan kivitelezhető ez a fotográfia eszközeivel? Egy nagyon egyszerű kompozíciós technikával.

Olvass tovább

Miben nyújt segítséget neked ez a honlap?

Fénykpezésről szól egyszerűen és érthetően. Minden cikk és szolgáltatás ezt a célt szolgálja. Olvashatod a bejegyzéseket, írhatsz a Fórumba, vagy akár fényképeket is feltölthetsz értékelésre.

Elfogadsz tőlem egy ajándékot?

Írtam egy tippsorozatot, hogy egyre szebb és jobb képeket tudj készíteni. A tippek végtelenül egyszerűek és könnyen alkalmazhatóak. Szeretnéd ezeket megkapni?
Szeretném, igen!

Találkozzunk személyesen!

Szoktam tartani előadásokat, elméleti és gyakorlati tanfolyamokat, workshopokat. Gyere el egy neked leginkább tetsző képzésre, találkozzunk személyesen, és kérdezz bátran! Amiben tudok, segítek.

További információk

Technikai jellegű kérdésed a fórumban teheted fel, ha pedig üzeneted személyes, írj emailt!

Biográfia
Kapcsolatfelvételi adatok
Adatkezelési tájékoztató